Проекти рішень

УКРАЇНА

САЛЬКІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________________________________________________

ВОСЬМА    СЕСІЯ

СЬОМОГО     СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від      28   липня    2016 року                                                                             № 114

 

Про встановлення ставки транспортного податку

на 2017 рік  та затвердження

Положення про транспортний податок

 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 265, 266, 267 Податкового кодексу України, зі змінами та доповненнями,  та з метою виконання доходної частини селищного бюджету,

Селищна  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Положення про транспортний податок.

2. Встановити та ввести в дію з 01.01.2017 року ставку транспортного податку, визначеного в даному Положенні, на території   Сальківської   селищної   ради.

           3. Рішення з додатками  підлягає обов’язковому оприлюдненню  на офіційному веб-сайті    Сальківської  селищної ради.

           4. Секретарю селищної ради   Москальчук Т.І. направити копію даного рішення в Гайворонське    відділення   Голованівської   ОДПІ.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  з  питань  планування,  бюджету, фінансів.

                       Селищний голова                                           М.В.Чоповий

                                                                        Додаток

                  до рішення  восьмої  сесії  Сальківсьокї                                                                                    селищної ради  сьомого скликання

                                                                                від   28  липня  2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про транспортний податок

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

               Транспортний податок встановлюється відповідно до пункту 8 1) Закону України від 28 грудня 2014 року №76-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».

 

2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення  є об'єктами оподаткування.

3. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

3.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років ( включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу  легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному  веб - сайті.

4. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення.

5. СТАВКИ ПОДАТКУ

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення.

6. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

 7.2  У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п'яти років.

7.3 У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно  пункту 3.1 цього Положення є об'єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

7.4 У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов'язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

7.5  У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 3.1 Цього Положення є об'єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. З 1 квітня 2016 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

7.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

7.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

8. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до селищного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9. СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ

9.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

                       Селищний голова                                           М.В.Чоповий

 

 

 

 

 

                                                                      ПРОЕКТ

                                                  УКРАЇНА

САЛЬКІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________________________________________________

СОРОК   ДЕВЯТА    СЕСІЯ

ШОСТОГО     СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від           2015 року                                                                                              №  

Про  перейменування вулиць,

провулків  та площ

в селищі Салькове

(регуляторний акт)

 

 

 

        Керуючись  ст.26.  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у  відповідності до рекомендацій громадських слухань від         2015 року, та пропозиції депутатів селищної   ради , враховуючи той факт, що інших пропозицій та рекомендацій щодо перейменування вулиць, провулків  та  площ  не надходило,

 

Селищна   рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Перейменувати   селищі Салькове без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд:   
  • вул. Леніна на вулицю  Центральна;
  • вул. Піонерську на вулицю   Хомову;
  • вул. Комсомольську  на  вулицю   Лесі Українки;
  • вул. Комунарів  на вулицю  Вишневу;
  • вул. Луначарського  на  вулицю   Влазнєву;
  • вул. Радянської  Армії   на  вулицю  Миру;
  • площу  Радянську  на площу  Українську.

2.      Дане рішення вступає в силу з моменту його публікації в засобах масової інформації та  на офіційному сайті селищної ради.

3.      Виконавчому комітету Сальківьскої   селищної  ради провести відповідну роботу щодо внесення змін про включення перейменованих вулиць, провулків  та площ  до Словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

4.      Зняти з контролю рішення 48 сесії 6 скликання від 08.09.2015року №727 «Про перейменування вулиц,, провулків та площ  в  селищі Салькове (проект регуляторного акту) як виконане.

5.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради з питань регламенту, депутатської  етики та  дотримання  законності.

 

Селищний  голова                     М.В.Чоповий

                                                  УКРАЇНА

САЛЬКІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________________________________________________

                                                       СОРОК  ШОСТА   СЕСІЯ   

ШОСТОГО     СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від                       2015  року                                                                             №

 

 

Про     надання  дозволу   на  розробку

проекту    землеустрою щодо  відведення

земельної  ділянки  безоплатно  у  власність

гр. Сідлецькому  Анатолію  Олександровичу

 

            

 

     

 

          Розглянувши  заяву  гр. Сідлецького  Анатолію  Олександровичу    керуючись    ст. ст.12,118,121       Земельного Кодексу  України,   ст. ст. 26, 33 Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в  Україні»,   постановою   Кабінету  Міністрів  України   від   5   серпня  2009 року   № 844  «Деякі  питання  реалізації  права  власності  на  землю  громадянами  України» .

          

 

          

Селищна  рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.         Надати     Сідлецькому  Анатолію  Олександровичу  дозвіл   на  розробку  проекту  землеустрою , щодо  відведення   безоплатно  у  власність земельної  ділянки 

 для  ведення  особистого  селянського  господарства  ( код КВЦПЗ  01. 03)  орієнтовною площею  2,00 га.  ( рілля)  га   за  рахунок  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення. Земельна  ділянка  знаходиться  за  адресою : Кіровоградська  область  Гайворонський   район,    смт  Салькове   північна  частина  селища.       

2.         Встановити,  що  площа  вищевказаної  земельної  ділянки  буде  визначена  після  встановлення  в  натурі  (на  місцевості) .

3.        Контроль  за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  при селищній  раді  з  питань  промисловості  та  сільського  господарства .

 

 

Селищний     голова                      М.В.Чоповий

 

                                                  УКРАЇНА

САЛЬКІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________________________________________________

                                                       СОРОК  ШОСТА   СЕСІЯ   

ШОСТОГО     СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від                       2015  року                                                                             №

 

 

Про     надання  дозволу   на  розробку

проекту    землеустрою щодо  відведення

земельної  ділянки  безоплатно  у  власність

гр. Козачкову  Олександру  Юрійовичу

            

 

     

 

          Розглянувши  заяву    гр. Козачкова  Олександра  Юрійовича  керуючись    ст. ст.12,118,121       Земельного Кодексу  України,   ст. ст. 26, 33 Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в  Україні»,   постановою   Кабінету  Міністрів  України   від   5   серпня  2009 року   № 844  «Деякі  питання  реалізації  права  власності  на  землю  громадянами  України» .

          

 

         

Селищна  рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.         Надати     Козачкову  Олександру  Юрійовичу  дозвіл   на  розробку  проекту  землеустрою , щодо  відведення   безоплатно  у  власність земельної  ділянки 

 для  ведення  особистого  селянського  господарства  ( код КВЦПЗ  01. 03)  орієнтовною площею  2,00 га.  ( рілля)  га   за  рахунок  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення. Земельна  ділянка  знаходиться  за  адресою : Кіровоградська  область  Гайворонський   район,    смт  Салькове.  

2.         Встановити,  що  площа  вищевказаної  земельної  ділянки  буде  визначена  після  встановлення  в  натурі  (на  місцевості) .

3.        Контроль  за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  при селищній  раді  з  питань  промисловості  та  сільського  господарства .

 

 

Селищний     голова                      М.В.Чоповий

so-ansi-language:UK'> 

 

 

 

                                                  УКРАЇНА

САЛЬКІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________________________________________________

                                                       СОРОК  ШОСТА   СЕСІЯ   

ШОСТОГО     СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від                      2015  року                                                                             №

 

про  надання  дозволу   на  виготовлення

документації  із землеустрою

гр. Орляк  Світлани  Петрівни  

 

       Розглянувши  заяви   гр. Орляк  Світлани  Петрівни   про  надання  дозволу   на складання технічної  документації   із  землеустрою  та  керуючись    ст. 12, 40 ,  Земельного  кодексу  України,   ст. 55  ЗУ       ”Про  землеустрій ”,  ст. 26,  33 Закону  України  «Про  місцеве    самоврядування  в  Україні»,

         

 

Селищна  рада   

 

В И Р І Ш И Л А:

1.         Надати    дозвіл    гр. Орляк  Світлани  Петрівни  на   виготовлення    технічної  документації   із   землеустрою  щодо   встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)  розташованої  за  адресою:  с-ще  Салькове ,  вулиця  Чернишевського , 10    із   земель    житлової   та   громадської   забудови   Сальківської  селищної  ради ,    Гайворонського району,    Кіровоградської  області ,   для  ведення  особистого  селянського  господарства  орієнтовною  площею   0,16  га.

 

2.Копія  рішення  направити  заявнику.

 

 

 

 

Селищний     голова                      М.В.Чоповий

 

                                                  УКРАЇНА

САЛЬКІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________________________________________________

                                                       СОРОК  ШОСТА   СЕСІЯ   

ШОСТОГО     СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від                      2015  року                                                                             №

 

Про надання дозволу на складання

технічної документації із землеустрою

гр.  Праворському Анатолію Володимировичу  

     

 

 

     Розглянувши  заяву   гр. Праворського  Анатолія  Володимировича  про  надання  дозволу   на складання  технічної  документації   із  землеустрою  та  керуючись    ст. 12, 40 ,  Земельного  кодексу  України,   ст. 55  ЗУ       ”Про  землеустрій ”,  ст. 26,  33 Закону  України  «Про  місцеве    самоврядування  в  Україні»,

         

         

 

Селищна  рада   

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.         Надати    дозвіл    гр. Праворському  Анатолію  Володимировичу  на   виготовлення    технічної  документації   із   землеустрою  щодо   встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)  розташованої  за  адресою:  с-ще  Салькове ,  площа  Радянська, 5а   із   земель    житлової   та   громадської   забудови   Сальківської  селищної  ради ,    Гайворонського району,    Кіровоградської  області .

 

2.        Контроль  за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  при селищної  ради  з  питань  промисловості  та  сільського  господарства .

 

3.         Копія  рішення  направити  заявнику.

 

 

 

 

Селищний     голова                      М.В.Чоповий

                                                  УКРАЇНА

САЛЬКІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________________________________________________

                                                       СОРОК  ШОСТА   СЕСІЯ   

ШОСТОГО     СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від                       2015  року                                                                             №

 

 

Про     надання  дозволу   на  розробку

проекту    землеустрою щодо  відведення

земельної  ділянки  безоплатно  у  власність

гр. Сідлецькій  Тетяні  Олександровні

 

            

 

     

 

          Розглянувши  заяву  гр.  Сідлецької  Тетяни  Олександровни   керуючись    ст. ст.12,118,121       Земельного Кодексу  України,   ст. ст. 26, 33 Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в  Україні»,   постановою   Кабінету  Міністрів  України   від   5   серпня  2009 року   № 844  «Деякі  питання  реалізації  права  власності  на  землю  громадянами  України» .

          

 

         

Селищна  рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.         Надати    Сідлецькій  Тетяні  Олександровні   дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою , щодо  відведення   безоплатно  у  власність земельної  ділянки 

 для  ведення  особистого  селянського  господарства  ( код КВЦПЗ  01. 03)  орієнтовною площею  до  2,00 га.  ( рілля)  га   за  рахунок  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення. Земельна  ділянка  знаходиться  за  адресою : Кіровоградська  область  Гайворонський   район,    смт  Салькове   північна  частина  селища.       

2.         Встановити,  що  площа  вищевказаної  земельної  ділянки  буде  визначена  після  встановлення  в  натурі  (на  місцевості) .

3.        Контроль  за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  при селищній  раді  з  питань  промисловості  та  сільського  господарства .

 

 

Селищний     голова                      М.В.Чоповий